O nas

Edukacja multimedialna ma istotny wpływ na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i jest szeroko badana w literaturze naukowej. w obecnych czasach wysoko rozwiniętych technologii cyfrowych komputer jest bardzo ważnym narzędziem wykorzystywanym w edukacji na wszystkich jej poziomach. Wiek przedszkolny jest szczególnym etapem życia człowieka gdyż pierwsze lata w życiu dziecka decydują o jego rozwoju i dalszych losach. Według obecnie obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego edukacja najmłodszych powinna umiejętnie splatać naukę z zabawą, by stopniowo wprowadzać dzieci w szkolną rzeczywistość. Odpowiednia stymulacja i bogate środowisko edukacyjne do około 5 roku życia, stanowią podstawę dalszego prawidłowego rozwoju umiejętności i zdolności umysłowych dziecka, co procentuje w jego dorosłym życiu. Dawanie dzieciom szansę na aktywny udział w edukacji multimedialnej wzbogaca proces dydaktyczny.

Dlatego budowanie kompetencji cyfrowych można zacząć już od wieku przedszkolnego. Wiedza i umiejętności zdobyte przez dzieci z użyciem nowoczesnych narzędzi i nowoczesnych technologii są trwałe i efektywne. I dlatego powstała aplikacja multimedialna JumboEdu. JumboEdu to innowacyjny interaktywny zestaw edukacyjny zaprojektowany specjalnie dla dzieci w wieku przedszkolnym. Jest To fascynujące narzędzie które nie tylko zapewnia niesamowitą zabawę, ale również skutecznie wspiera i stymuluje wszechstronny rozwój każdego malucha! To prawdziwa uczta dla zmysłów, która łączy piękną grafikę i treści edukacyjne.

JumboEdu to aż 1200 starannie zaprojektowanych interaktywnych plansz posegregowanych w cztery pory roku każdy z nich zawiera 6 kategorii po 50 plansz dzięki którym dzieci ćwiczą:

 1. myślenie logiczne
 2. myślenie przyczynowo-skutkowe
 3. myślenie symboliczne
 4. tworzenie sekwencji
 5. wykluczenia elementów ze zbioru
 6. wnioskowanie
 7. pamięć
 8. refleks
 9. myślenie przez analogię
 10. koncentrację uwagi
 11. percepcje wzrokową
 12. percepcję słuchową
 13. klasyfikowanie
 14. sprawności geograf motoryczną
 15. wyobraźnie
 16. orientacji w schemacie ciała i przestrzeni
 17. umiejętności matematyczne - przeliczanie, tworzenie zbiorów, dodawanie, odejmowanie, porównywanie zbiorów
 18. czytanie
 19. sprawność manualną i grafomotoryczną
 20. oraz rozwijają zasób słownictwa wiedzy ogólną i kompetencje społeczne emocjonalne

Nasz nowoczesny program został dostosowany do podstawy programowej, aby zapewnić najlepsze narzędzie edukacyjne dla każdego dziecka.
Program zawiera dwa rodzaje plansz:

 1. interaktywne plansze statyczne - wymagające kreślenia, przesuwania, uzupełniania, zaznaczenia, przyciskania, wpisywania
 2. interaktywne plansze dynamiczne - wymagające interaktywnego reagowania, łapania, dotykania elementów ruchu, dopasowywania

Główne zalety programu:

 1. 1200 zróżnicowanych ćwiczeń i zadań atrakcyjnych dla dzieci - puzzle, ruchome łamigłówki czy zadania zręcznościowe, szyfrowanki, zagadki, dopasowywanie kształtów, sortowanie, sudoku, wykreślanki krzyżówki, kreatywne zadania itd.
 2. 3 poziomy trudności: łatwe, średnie i trudne - możliwość doboru treści do poziomu funkcjonowania dziecka
 3. możliwość realizacji podstawy programowej zarówno indywidualnie jak i pracy z całą grupą
 4. dostosowany do potrzeb - rysowanie na płaszczyźnie w pionie, dużo plansz czarno-białych, prosta forma, jasny przekaz, duży format, nie jest w konwencji tradycyjnych gier
 5. ciekawa szata graficzna
 6. wykorzystane w programie wizualne i dźwiękowe bodźce przyciągają uwagę dzieci pomagają wzmocnić proces uczenia się i uczyć poprzez wielozmysłowe doświadczenia
 7. łatwość obsługi i przejrzysta intuicyjna nawigacja
 8. polecenia czytane przez lektora, możliwość wielokrotnego odsłuchania
 9. Możliwość sprawdzenia co dziecko ćwiczy wykonując  zadanie
 10. możliwość wielokrotnego powtarzania zadania
 11. informacja o poprawności wykonania zadania bądź o nieprawidłowym wykonaniu
 12. oszczędność papieru
 13. ilość treści i zadań jest tak obszerna i zróżnicowana, że można zrezygnować z tradycyjnych książek i pakietów
 14. wyszukiwarka zadanie tematów
 15. większe efektywność w nauczaniu-atrakcyjne interesujące narzędzie, budzące zainteresowanie, wspiera wszechstronny rozwój dzieci
 16. bardzo ułatwia pracę nauczycielom -  gotowe treści dydaktyczne posegregowane zgodnie z rozkładem materiału w przewodnikach dla nauczycieli
 17. konstrukcja i treści zawarte w programie umożliwiają nauczycielom dostosowanie materiałów edukacyjnych do indywidualnych potrzeb każdego dziecka
 18. idealne wsparcie dla nauczycieli w procesie edukacyjnym
 19. doskonale rozwija umiejętności technologiczne dzieci uczy obsługi nowoczesnych narzędzi technologicznych co jest niezwykle ważne w dzisiejszym cyfrowym świecie
 20. możliwość dokupienia dodatkowych pakietów tematycznych

JumboEdu to doskonałe narzędzie do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym dzieci ze spektrum autyzmu z uwagi na:

 1.  interaktywne zadania angażujące dzieci w proces uczenia
 2. konstrukcje zadań, która zachęca do kontynuowania nauki i osiągania postępów, co wpływa na motywację i zainteresowanie dziecka
 3. możliwość doboru treści zadań do zainteresowań dziecka i potrzeb terapeutycznych
 4. możliwość dostosowania poziomu trudności do umiejętności dziecka
 5. możliwość rozwijania różnorodnych funkcji u dzieci poznawczych, percepcyjno-motorycznych słownikowych, społeczno - emocjonalnych itd.
 6. przyjemną dla oka grafikę która stymuluje wyobraźnię i pobudza zainteresowanie dziecka
 7. ogromną różnorodność zadań, które sprawią, że dzieci się nie nudzą i chętnie korzystają z programu
 8. dostępną i zrozumiałą formę przekazu, wizualne prezentacje krótkiej instrukcje

Plansze, które doskonalą umiejętności grafomotoryczne nie posiadają kontroli błędu. Jest to celowe działanie, mające na celu zminimalizowanie presji na poprawne rozwiązanie. Z uwagi na fakt, że dzieci doskonalą swoje kompetencje w tym zakresie często wykonują zadania mało precyzyjnie. Nie ma więc sensu, by umiejętności te kształciły w obawie, że popełnią błąd.

Inne plansze, ale nie wszystkie posiadają kontrolę błędu. Dziecko w sposób dyskretny informowane jest, czy zadanie zostało wykonane poprawnie. Czasem jednak, rozwiązanie planszy wymaga refleksji i zauważenia popełnionego błędu. Autorki aplikacji dużą uwagę przywiązują do rozwijania motywacji wewnętrznej dzieci. Plansze stworzyły w taki sposób by brak wyrażanych ocen i konkurencji pozwalały dzieciom skupić się na samym procesie nauki i czerpać satysfakcję z odkrywania nowych rzeczy. Jednocześnie brak schematu sprawia że dzieci  na bieżąco kontrolują etapy rozwiązywania zadań.

Z uwagi na to, iż indywidualizacja nauczania w wieku przedszkolnym odgrywa kluczową rolę w procesie rozwoju dzieci, autorki aplikacji celowo nie określiły poziomu trudności plansz w odniesieniu do wieku dziecka. Dzieci w wieku przedszkolnym różnią się pod względem umiejętności, tempa rozwoju zainteresowań i stylu uczenia się. Indywidualizacja nauczania uwzględnia te różnice, pozwalając na dostosowanie podejścia pedagogicznego do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.

Nauczyciel uwzględniając potrzebę edukacyjne dzieci, sam dobiera poziom trudności do możliwości i zainteresowań konkretnego dziecka. Indywidualizacja taka pozwala na lepsze wsparcie rozwoju dziecka, co przyczynia się do bardziej efektywnego uczenia się i stymulowania jego rozwoju.